CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exposition för bilavgaser

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Barnets totala trafikmiljö; NU 1980:16 p. 81-85. (1980)
[Konferensbidrag, övrigt]

Slutsatser av ett par års haltmätningar för avgasspecifika kolväten i tätortsmiljöer presenterades. Konstruerade diagram visades över hur expositionen typiskt varierar dels under en kort promenad utefter en gata och dels under ett helt dygn. Kunskaper om typiska haltskillnader mellan olika närmiljöer ger underlag både för trafikplanering och för den som själv omgående vill minska sin exposition.

Nyckelord: avgaser, halter, hälsoeffekter, trafikmiljö, åtgärder


Nordiska hälsovårdshögskolan 19-21 maj 1980; medarrangör Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning

Rapporterna i serien NU (Nordisk Utredningsserie) har utgetts gemensamt av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2010-08-17.
CPL Pubid: 106746

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Barn

Chalmers infrastruktur