CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fine grained sintered cemented carbides containing a gradient zone

Nobom Gretta Ndzimela ; Susanne Norgren ; Bo Jansson ; Alexandra Kusoffsky ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Johannes Neethling
(2005)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 10664

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur