CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate

Erika Skoglund ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Healthgrain Methods. Analuysis of Bioactive Components in Small Grain Cereals (Shewry PR & Ward JL, eds) p. 129-139. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 106604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur