CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding mechanical properties of novel high strength weld metals through high-resolution microstructural investigations

Enda Keehan ; Leif Karlsson ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; HKDH Bhadeshia
Trends in welding research 2005, Proc. 7th Int. Conf., ASM International, Materials Park, OH, USA p. 969-974. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 10660

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur