CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sizing composition

Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Kristina Mohlin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Michael Persson ; Barbro Magnusson
(2005)
[Patent]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-12-18.
CPL Pubid: 10659

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur