CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avgasernas tusentals ämnen

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Älskade hatade bil (Källa 35 - Forskningsrådsnämnden) Redaktör: Lars-Ingmar Karlsson p. 28-41. (1990)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Avgashalterna varierar starkt i våra närmiljöer, men de varierar på ett systematiskt och egentligen mycket lättbegripligt sätt. För en gata eller trafikled är följande haltrelationer typiska:

* På trottoar vid trafik: 10

* 10-20 m från körbana: 5

* 50-100 m från körbana: 1

Nyckelord: bilavgaser, avgashalter, närmiljöer, innemiljöer, mätningar, atmosfärkemi, fordon, trafikplanering


Forskningsrådsnämndens färdiga rapport presenterades 8 mars 1990 i Stockholm vid en presskonferens med författarna och ett stort uppbåd av journalister.

Målsättningar som avgasfria närmiljöer och avgasfria fordon blev då centrala frågor.Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 106588

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur