CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

e-VLBI related activities at Onsala Space Observatory

Simon Casey (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Michael Lindqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Roger Hammargren (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Proceedings of the 8th International e-VLBI Workshop. 22-26 June 2009. Madrid, Spain (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 106582

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur