CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antimicrobial product

Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
(2006)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur