CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scientific Applications of e-VLBI

John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Proceedings of the 8th International e-VLBI Workshop. 22-26 June 2009. Madrid, Spain (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 106572

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur