CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multitype Bienayme-Galton-Watson processes escaping extinction.

Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Maria Conceicao Serra
Adv. Appl. Prob. Vol. 41 (2009), p. 225-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 106559

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur