CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Paints and printing inks

Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Handbook of Detergents. Part C: Formulation, Taylor & Francis p. 369-386. (2005)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur