CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alkyd Resins

Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Coatings Technology Handbook, 3rd ed. p. 51-1 - 51-12. (2006)
[Kapitel]

Nyckelord: Alkyd, paint, coating, alkyd emulsionDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur