CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organic reactions in emulsions and microemulsions

Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Emulsions and Emulsion Stability, 2nd ed., Marcel Dekker p. 263-282. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur