CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-assembled gemini surfactant film-mediated dispersion stability

Yadav Rabinovich ; James Kanicky ; S Pandey ; Hans Oskarsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Brij Moudgil ; Dinesh Shah
J. Colloid Interface Sci. Vol. 288 (2005), p. 583-590.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur