CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lipopolysaccharide removal by a peptide-functionalized surface

Anna Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Camilla Fant (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Colloids Surfaces B Vol. 40 (2005), p. 99-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur