CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Circuit based optimization of radiation characteristics of single and multi-port antennas

Kristian Karlsson ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Radioengineering Journal (1210-2512). Vol. 18 (2009), 4, p. 438-444.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-11. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 106383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur