CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Repeatable performance measurements of MIMO systems in connected reverberation chambers with controlled keyhole effect

Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Mats Andersson
Radioengineering Journal (1210-2512). Vol. 18 (2009), 4, p. 454-459.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-11. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 106381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur