CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The binary phase behavior of short-chain PDMS-b-PEO diblock copolymers in aqueous solution

Guido Kickelbick ; Josef Bauer ; Nicola Huesing ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Colloids Surfaces A Vol. 254 (2005), p. 37-48.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur