CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monte Carlo simulation of magnetic multi-core nanoparticles

Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Christer Johansson
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (0304-8853). Vol. 321 (2009), 10, p. 1400-1403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper, a Monte Carlo simulation is carried out to evaluate the equilibrium magnetization of magnetic multi-core nanoparticles in a liquid and subjected to a static magnetic field. The particles contain a magnetic multi-core consisting of a cluster of magnetic single-domains of magnetite. We show that the magnetization of multi-core nanoparticles cannot be fully described by a Langevin model. Inter-domain dipolar interactions and domain magnetic anisotropy contribute to decrease the magnetization of the particles, whereas the single-domain size distribution yields an increase in magnetization. Also, we show that the interactions affect the effective magnetic moment of the multicore nanoparticles.

Nyckelord: Magnetic multi-core nanoparticle, Monte Carlo simulation, Metropolis algorithm, Magnetic dipolar interaction, Magnetic anisotropy, Magnetization



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-11. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 106368

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Magnetism
Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Magnetic Multicore Nanoparticles: Magnetic Properties and Applications