CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a ”Smart Growth” Strategy for Sustainable Development

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Allan Larsson ; Bo Samuelsson ; Anders Ahlbäck ; Sara Backlund ; Iain Begg ; Ola Carlsson ; Raul Carlson ; Göran Dave ; Rikard Engström ; Bengt Fjällborg ; Zsofia Ganrot ; Lena Gustafsson ; Katarina Gårdfeldt ; Anders Hagson (Institutionen för arkitektur) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Christer Larsson ; Jonas Norrman ; Barry Ness ; Jonas Nässen ; Mattias Olofsson ; Lennart Olsson ; Magnus Pruth ; Khanh-Quang Tran ; Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö) ; Dan Strömberg ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Paul Weaver ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Johan Woxenius (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-974921-9-1.- 18 s.
[Rapport]

Nyckelord: smart growth, sustainable development, technology


European Panel on Sustainable Development, EPSD, report no 3Denna post skapades 2010-01-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 106354

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)
Institutionen för växt- och miljövetenskaper (2006-2011)
Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi (2001-2010)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Företagsekonomiska institutionen (GU)
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Miljöteknik
Ekonomi och näringsliv
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur