CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of carbon, manganese and nickel contents on microstructure and properties of strong steel weld metals Part 1 - Effect of nickel content

Enda Keehan (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Leif Karlsson ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Science and Technology of Welding and Joining Vol. 11 (2006), 1, p. 1-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Coalesced bainiteDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 10634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur