CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energetics and structure of interfaces in WC-Co alloys from first-principles calculations

Mattias Slabanja (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Sven, A.E. Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
17th Plansee Seminar 2009, Proceedings (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-11. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 106320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Elektronstruktur
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A computational study of interface structures and energetics in cemented carbides and steels