CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanism of DNA Strand Exchange at Liposome Surfaces Investigated Using Mismatched DNA

Karolin Frykholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Langmuir (0743-7463). Vol. 25 (2009), 3, p. 1606-1611.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-11. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 106273

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Aspects of DNA Strand Exchange: Recombination Proteins and Model System Studies