CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A W-band MMIC amplifier using 70-nm gate length InP HEMT technology

Mikael Malmkvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Mellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
35th European Microwave Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-04.
CPL Pubid: 10619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


RF and Noise Optimization of Pseudomorphic inP HEMT Technology