CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 50-nm gate length InP pseudomorphic HEMT implemented in an MMIC broadband feedback amplifier

Mikael Malmkvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Mellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Rorsman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
16th International Conference on Indium Phosphide and Related Materials p. 386-388. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-04. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 10618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


RF and Noise Optimization of Pseudomorphic inP HEMT Technology