CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimates of fracture probability in Denmark.

Helena Johansson ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; E McCloskey ; J Kanis
Osteoporosis international (0937-941X). Vol. 18 (2007), 8, p. 1141-3; author reply 1145-6.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Aged, Aged, 80 and over, Algorithms, Bone Density, physiology, Denmark, epidemiology, Female, Fractures, Bone, epidemiology, Humans, Male, Middle Aged, Osteoporosis, epidemiology, Risk FactorsDenna post skapades 2010-01-09. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 106047

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Klinisk fysiologi
Endokrinologi

Chalmers infrastruktur