CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of sigma-2 grain boundaries on plastic deformation of WC-Co cemented carbides

Gustaf Östberg (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Muhammad Umar Farooq (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Mikael Christensen (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Uta Klement (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Materials Science and Engineering Vol. 416 (2006), p. 119-125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: EBSD, Ab initio calculationsDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 10602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur