CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Atom probe field ion microscope measurements of carbon segregation at an alpha:alpha grain boundary and service failures by intergranular stress corrosion cracking

Andrej Atrens ; Jian Qiu Wang ; Krystyna Stiller (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Corrosion Science Vol. 48 (2006), p. 79-92.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Pipeline steelDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 10601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur