CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conventional and tomographic atom probe investigations of secondary-hardening carbides

Harald Leitner ; Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Frederic Danoix
Surface and Interface Analysis Vol. 36A (2004), p. 540-545.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 10600

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur