CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The evolution of primary and secondary niobium carbonitrides in AISI 347 stainless steel during manufacturing and long-term ageing

Jenny Erneman (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Martin Schwind ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Jan-Olof Nilsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Extern) ; Anders Wilson ; John Ågren
Acta Materialia Vol. 54 (2006), 1, p. 67-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 10599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur