CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Temperature Dependent Transit-Time in Dispersion Compensating Fibers

Anne Andersson ; Håkan Skoogh ; Sven-Christian Ebenhag (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
OFMC measurement of optical fibers and optoelectronics, September 16 – 18 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-08. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 105904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur