CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time and Frequency Transfer in an Optical Fiber Network: First Results

T. Ragne Emardson ; Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; R. T. Kenneth Jaldehag ; Niklas Berg ; Mattias Nilsson ; Sven-Christian Ebenhag (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per O. J. Jarlemark ; Carsten Rieck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Leslie Pendrill ; Peter Löthberg ; Håkan Nilsson
Proc. of the 20th European Frequency and Time Forum, Braunschweig Germany, March 27 - 30 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-08. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 105899

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur