CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy Storage Activities in the Swedish Hybird Vehicle Centre

Susanne Killiches (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
World Electric Vehicle Journal Vol. 3 (2009),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-08. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 105878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur