CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-dimensional topologically gauged N=6 ABJM theories

Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik) ; Xiaoyong Chu (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik)
arXiv: 0906.1655 [hep-th] p. 25 pages. (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: String/M theory, M2-branes, 3d topological gravityDenna post skapades 2010-01-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 105873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur