CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Meso-level material modelling of compacted graphite iron and maching process simulation

Goran Ljustina (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 22nd Nordic Seminar on Computational Mechanics (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 105836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur