CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A cohesive zone formulation for shell structures based on XFEM

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jesus Mediavilla ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference "The extended finite element method", 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 105835

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur