CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aspects of viscoplasticty on manufacturing induced out-of-roundness in engine cylinder liners

Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proc. of 1st International Conference on Material Modelling (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 105833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur