CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial Capping and Stacking of Quantum Dots

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2009 Sino-Swedish Workshop on Nanophotonics, Stockholm, Sweden, July 29-30, 2009. (invited paper) (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-07.
CPL Pubid: 105817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur