CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metamorphic InGaAs Materials and Telecom Lasers

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ivar Tangring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; D.H. Wu ; Z.C. Niu
International Conference on Materials and Advanced Technology (ICMAT) 2009, Singapore, June 28 - July 3, 2009. (invited paper) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 105816