CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material Studies for Quantum Dot Intermediate Band Solar Cells

S.F. Thomassen ; T. W. Reenaas ; B.O. Fimland ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet)
15th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, Zakopane, Poland, March 8-11, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07.
CPL Pubid: 105815