CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metamorphic InGaAs Quantum Well Laser Diodes at 1.5 µm on GaAs Grown by Molecular Beam Epitaxy

H. L. Wang ; D.H. Wu ; B.P. Wu ; H. Q. Ni ; S.S. Huang ; P.F. Huang ; Y.H. Xiong ; Q. Han ; Z.C. Niu ; Ivar Tangring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Chinese Physics Letters (0256-307X). Vol. 26 (2009), p. 014214.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 105798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur