CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Doping influence on structural property of linearly graded composition InGaAs buffer layer grown by MBE

Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
15th European Molecular Beam Epitaxy Workshop p. TuP11. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 105778