CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fuel on the Invention Funnel: Technology Licensing-in, antecedents and invention performance

M. I. Leone ; T Reichstein ; P. Boccardelli ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
presented at the 14th DRUID Summer Conference 2009, June 16-18, Copenhagen, Denmark. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07.
CPL Pubid: 105710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur