CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ideation capabilities for continuous innovation

Jennie Björk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; P. Boccardelli ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
presented at the 10th CINet conference, September 5-8, 2009, Brisbane, Australia. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07.
CPL Pubid: 105705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur