CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Nominal Physical Representation for Evaluation of Perceived Quality

Ola Wagersten (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Casper Wickman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of the 11th International Conference on Computer Aided Tolerancing, March 26-27, Annecy, France (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 105703

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur