CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing the Efficiency-Flexibility Tension in Innovation: Strategic and Organizational Aspects

Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; P. Boccardelli ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Creativity and Innovation Management (0963-1690). Vol. 18 (2009), 1, p. 2-7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 105702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur