CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring Factors Influencing Incumbents’ Response to Disruptive Innovation

Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Jan Jörnmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Creativity and Innovation Management (0963-1690). Vol. 18 (2009), 1, p. 8-15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 105700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A revised perspective on Disruptive Innovation - Exploring Value, Networks and Business models