CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Where do good innovation ideas come from?: Exploring the influence of network connectivity on innovation idea quality

Jennie Björk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Journal of Product Innovation Management (0737-6782). Vol. 26 (2009), 6, p. 662-670.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 105699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Analyzing and realizing collective ideation in firms