CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapport från rytmsymposiet, Ågrenska villan, Göteborgs universitet, 22-23 augusti 2006

Report from Symposium on Rhythm

Lena Hopsch (Institutionen för arkitektur) ; Eva Lilja ; Rudolf Rydstedt ; Birgitte Stougaard Pedersen
(2006)
[Bok, med redaktör]

Rapport gjord med stöd av forskningsinitiering, Riksbankens Jubileumsfond.Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 105675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Litteraturvetenskapliga institutionen (1954-2008)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Litteraturvetenskap

Chalmers infrastruktur