CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rummet som rörelse och riktning

Space as Movement and Direction

Lena Hopsch (Institutionen för arkitektur)
Kunstens rytmer i tid og rom, studier framlagda vid nionde nordiska metrikkonferensen.. Ed. Sissel Furuseth, Tapir forlag, Trondheim (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 105670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Litteraturvetenskap
Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur